top of page

אם לדבר בכנות היה לי קשה לכתוב את הפוסט הזה. אבל לא בגלל שקשה לי לדבר על נושא הזה. פשוט נראה לי שלא משנה מה אני ארשום זה יבטא את כל האימות שקרו לעם היהודי במחנות הריכוז. במהלך של השואה נרצחו 6 מיליון יהודים...

אני חושבת מדי פעם איך היה נראה את העולם אם האנשים האלה נשארו בחיים.אם העולם היה יותר מגוון, יותר מפותח, יותר יצירתי? אם היתה לנו מדינה? נאמר במגילת העצמאות לשואה יש השפעה משמעותית על הקמת מדינת ישראל: "השואה שנתחוללה על עם ישראל בזמן האחרון, בה הוכרעו לטבח מיליונים יהודים באירופה, הוכיחה מחדש בעליל את ההכרח בפתרון בעיית העם היהודי מחוסר המולדת והעצמאות על ידי חידוש המדינה היהודית בארץ ישראל".
אולי לא רק אלה שנרצחו במחנות ריכוז גרמו להקמת מדינה אלא גם אלה שניצלו והכריחו הרבה מדינות בעולם להבין שהמצב שעם אחד הורג את העם שני לא יכול לחזור. בטקס ליום הזיכרון השואה והגבורה אמר נשיא ישראל ראובן ריבלין שעל העם היהודי ללמוד וללמד על השואה,לשמור את זיכרון השואה כזיכרון קדוש .אבל הוא גם הוסיף את זה:" לזכור ולהזכיר לכל אומות העולם ולכל באי עולם שמדינת ישראל איננה פיצוי על השואה ושהעם היהודי לא נולד באושוויץ".


מה דעתכם, ישראל הייתה קיימת אלמלא השואה?

bottom of page