top of page

מי ניצח במלחמת תקשורתית: מדינת ישראל או חמאס?

כבר עבר יותר משבוע מאפסת אש בין צה"ל וחמאס וסיום מבצע "שומר החומות". שתי צדדים הכריזו שהם המנצחים בסכסוך הזה. אולם צה"ל פגע דיי חזק וחבטיח שקת לטווח ארוך יש אנשים שטוענים שחמאס ניצח מלחמת תקשורתית.


בתחילת ההסלמה המדיה העולמית הייתה ניטרלית אך ככל שהסכסוך נמשך זמן רב יותר, כך הקהילה העולמית נטתה לעבר הפלסטינים. אם נסתכל למשל על כתבות בעיתון הבריטי The Guardian רוב התמונות היו מעזה: בניינים נהרסים, ילדים יושבים על פתח הבית המפוצץ אלו הרשמים שישארו בזיכרון ציבור ממבצע הזאת.


למרות שהרבה אנשים מפורסמים התבטאו בעד ישראל העולם עדיין מסתכל על ישראל בתוך מציק גדול עם צבא חזק שתוקפת תושבי עזה חסרי הגנה. חמאס הוא ארגון טרור שמוכר על ידי רוב מדינות בעולם שהכריז מיליון פעמים שמטרתו העיקרית לחסל את ישראל. ב 16 למאי ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין בערוץ האמריקני CBS בתוכנית Face of the Nation. הוא הסביר שישראל היא לא הכובשת היא רק מגנה על עצמה, לאף אחד אין כאב לב להרוגים הלסטינים כמו ישראלים. כאשר התניהו שאל את המגיש:" מה הייתם עושים את רקטוט היו משוגרים לעבר וושינגטון?"--לא היתה תשובה לשאלה הזאת.


מחד גיסא רציתי להגיב ברשתות חברתיות, להגיד שהעולם מאשים ישראל לא בצדק, מאידך גיסא לא ידעתי איך להתחיל שיחה כאשר צד השניה לא מוכנה להקשיב כרגע. ברשתות חברתיות קוראים לצה"ל Israel Occupation forces, כל פוסט נגד ישראל מקבל מיליארד לייקים ותגובות, העולם רוא ישראל כפולשת ולא רוצה להקשיב לטיעונים רציונליים. איזה עוד צבא בעולם מרתיע את האויב לפני תקיפה? איזה עוד צבא בעולם מבטלת תקיפות אפילו אם יש סיכוי קטן לפגיעה באזרחים? איזה עוד צבא בעולם מביא סחורת מוצרים בסיסיים לטריטוריה בשליטת ארגון טרור.

בזכות כיפת ברזל ומוסדי מודיעין ישראל נראית חזקה ביותר בבמה העולמית, אך זה לא אומר שכל ההתנגשות עם חמאס פוגעים באופן כובד גם בישראל.


מה בכוחות ישראל לעשות על מנת להבריח במלחמת תקשורתית? איך אנחנו יכולים להתגבר על האנטישמיות העולמית ברשתות חברתיות? איך להכניע את תושבי העולם להקשיב גם לצד ישראל ולהסתכל על קונפליקט בצורה אובייקטיבית יותר?

bottom of page